Politica de prelucrare

a datelor cu caracter personal

Informații generale

Asociația The Social Incubator prelucrează Date cu Caracter Personal în vederea furnizării de servicii sociale (formare profesională, incluziune socială și profesională), fiind înscrisă sub numărul 35650 în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Astfel, pentru a putea trimite, cu frecvență redusă, mesaje referitoare la programele sau campaniile pe care le desfășoară, realizările sale și alte informații relevante privind activitatea sa în beneficiul tinerilor defavorizați, organizația prelucrează următoarele date:

  • Prenume
  • Nume
  • Email

În cazul partenerilor, susținătorilor sau voluntarilor, organizația poate prelucra și date referitoare la Compania la care aceștia sunt angajați și Titlul poziției ocupate în cadrul respectivei instituții.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt stocate pe o perioadă de 5 ani, cu garanția că acestea nu vor fi înstrăinate.

Drepturi

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și în baza condițiilor specificate în Legea 677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • dreptul de a vă accesa Datele cu Caracter Personal
  • dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor cu Caracter Personal / dreptul la opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul evaluării anumitor aspecte personale)
  • dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, întrebări sau nelămuriri, vă stăm oricând la dispoziție la office@asociatiasocialincubator.org.