Politica de confidențialitate

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. CINE SUNTEM ȘI CE ACOPERĂ ACEST DOCUMENT?

Asociația The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociația”), cu sediul în București, Sector 1, Str. Piaţa Amzei nr. 10-22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 16760/A/2014, Cod de înregistrare fiscală 33177409, e-mail: office@asociatiasocialincubator.org,  în calitate de operator va prelucra datele dvs. cu caracter personal în funcție de interacțiunea pe care o aveți cu Asociația.

ATSI acordă o importanță deosebită conformării cu legislația aplicabilă și va asigura ca prelucrarea datelor dvs. se va realiza cu respectarea legislației aplicabile, în special a Regulamentului General privind Potecția Datelor 679/2016 (“RGPD”), potrivit detaliilor prezentate în acest document.

In funcție de interacțiunea dvs. cu Asociația, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal conform detaliilor redate în continuare în acest document.

 1. CARE SUNT SCOPURILE, TEMEIURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE ȘI DURATA DE PĂSTRARE?
Daca sunteți Datele vor fi prelucrate cu scopul de a In temeiul Durata de păstrare

Vizitator al site-ului nostru

 

Răspunde solicitărilor dvs. transmise prin intermediul formularelor de contact

Recepționarea comentariilor, mesajelor transmise de dvs. prin alte mijloace și analiza, respectiv soluționarea acestora

 

Consimțământului dvs. manifestat prin completarea și transmiterea formularului de contact sau contactarea în alt mod a Asociației

 

Datele vor fi păstrate pe durata necesară analizei și soluționării cererilor astfel primite din partea dvs., iar ulterior potrivit politicilor interne ale ATSI.

Puteți solicita mai multe informații prin transmiterea unei cereri utilizând datele de contact de la pct. 1 de mai sus.

 

Pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie, consultați Politica noastră de cookies, disponibilă aici.

Analiza modul în care site-ul nostru este utilizat (cookie-uri 1st party) sau evaluare feedback transmis către ATSI în alt mod

Analiza modului în care interacționați cu anumite funcționalități/tool-uri ale unor terți (cookie-uri 3rd party)

Interesului nostru legitim

 

Consimțământului dvs. exprimat în banner-ul afișat la prima accesare a site-ului/setările browser-ului dvs.

Datele vor fi utilizate pe durata necesara evaluării feedback-ului dvs., iar ulterior vor fi șterse

Consultați Politica noastră de cookies, disponibilă aici.

 

 

Voluntar

Încheia și executa contractul de voluntariat la care dvs. sunteți parte

Furnizarea anumitor date reprezintă fie o cerință necesara pentru încheierea și derularea contractului, fie o obligație legală în anumite cazuri, iar lipsa furnizării poate conduce la imposibilitatea inițierii sau continuării relației cu dvs.

Contractului de voluntariat (încheiat separat de acest document) Pe durata necesara derulării contractului, iar ulterior potrivit dispozițiilor legale.
Partener colaborator persoana fizică sau PFA (inclusiv sponsori)

Negocia, încheia și executa relația contractuala dintre ATSI și dvs. și soluționarea oricăror cereri în legătura cu aceste relații

Indeplinirea obligațiilor legale ce revin ATSI (de ex., in domeniul financiar, arhivare – in contextul facturilor, sponsorizărilor)

Furnizarea anumitor date reprezintă fie o cerință necesară pentru încheierea și derularea contractului, fie o obligație legală în anumite cazuri, iar lipsa furnizării poate conduce la imposibilitatea inițierii sau continuării relației cu dvs.

Contractului încheiat cu dvs.

 

 

Obligațiilor legale ce revin în sarcina ATSI

Pe durata relației de colaborare cu ATSI, iar ulterior potrivit dispozițiilor legale.
Reprezentant / angajat/colaborator/persoana de contact a partenerilor noștri persoane juridice (inclusiv sponsori sau în contextul parteneriatelor cu direcții sau alte instituții de asistență socială)

Negocia, încheia și executa relația contractuală dintre ATSI și partenerul nostru persoană juridică și soluționarea oricăror cereri în legătură cu aceste relații

Indeplinirea obligațiilor legale ce revin ATSI (de ex., în domeniul financiar, arhivare – în contextul facturilor, sponsorizărilor, activităților de asistență socială)

Furnizarea anumitor date reprezintă fie o cerință necesară pentru încheierea si derularea contractului, fie o obligație legală în anumite cazuri, iar lipsa furnizării poate conduce la imposibilitatea inițierii sau continuării relației ATSI cu respectivul partener

Interesului legitim al ATSI de a –și derula activitățile și relațiile cu partenerii acesteia

 

Obligațiilor legale ce revin în sarcina ATSI

 

Pe durata relației de colaborare cu ATSI, iar ulterior potrivit dispozițiilor legale.

Participant la evenimentele / proiectele/ actiunile derulate de ATSI

Asigura participarea dvs. in diverse evenimente / proiecte/ actiuni derulate de ATSI in activitatea noastra, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale dupa caz.

Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara pentru incheierea si derularea contractului, fie o obligatie legala in anumite cazuri, iar lipsa furnizarii poate conduce la imposibilitatea initierii sau continuarii relatiei cu dvs.

 

Realiza fotografii sau materiale video in cadrul evenimentelor / proiectelor / actiunile

 

 

Contractului sau dupa caz, consimtamantului dvs. exprimat prin participarea voluntara la evenimente / proiecte/ actiuni

 

Obligatiilor legale ce revin ATSI (de ex., in contextul asistentei sociale, financiare, de arhivare)

 

 

Interesului nostru legitim in realizarea unor materiale de ansamblu, pentru a documenta modul in care s-au derulat evenimentele/ proiectele / actiunile ATSI si de a promova evenimentele / proiectele / actiunile Asociatiei

Consimtamantului dvs. manifestat prin actiunea dvs. neechivoca de a fi fotografiat / filmat

Aveti posibilitatea de a va retrage acest consimtamant sau de a va opune acestor prelucrari prin informarea personalului ATSI prezent la momentul derularii evenimentelor / proiectelor actiunilor sau prin transmiterea unei cereri catre ATSI utilizand datele de contact de la pct. 1 de mai sus. Aceste actiuni nu vor avea consecinte asupra dvs.

Pe durata necesara derularii evenimentului / proiectului / actiunilor la care ati participat, iar ulterior pe o durata de cel mult 3 ani, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala sau un interes legitim care justifica o durata mai mare (cum ar fi existenta un proceduri judiciare).

 

 

Pe o durata de cel putin 5 ani, cu exceptia situatiilor in care au fost incheiate separat acorduri de utilizare a imaginii pentru care s-a stabilit o alta durata de pastrare.

Aplicant pentru un job sau o pozitie in cadrul ATSI

Analiza aplicatia dvs. si, dupa caz, de a va contacta, stabili si derula interviuri, de a lua o decizie in acest sens.

 

Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara pentru analiza aplicatiei dvs., iar lipsa furnizarii acestora poate conduce la imposibilitatea analizarii aplicatiei dvs.

 

 

 

 

 

Pastra aplicatia dvs. pentru alte pozitii sau campanii de recrutare ulterioare derulate de ATSI

Contractului (demersuri pentru incheierea unui contract)

Datele personale sunt furnizate în mod voluntar, in vederea incheierii unui contract cu dvs.,( de ex., un contract individual de munca, de colaborare).

In masura in care in urma aplicatiei dvs. veti incepe o colaborare cu ATSI, datele dvs. vor fi prelucrate in continuare potrivit politicilor interne ale Asociatiei.

 

Consimtamantului dvs.

Aveti posibilitatea de a va retrage acest consimtamant prin transmiterea unei cereri catre ATSI utilizand datele de contact de la pct. 1 de mai sus. Aceste actiuni nu vor avea consecinte asupra dvs.

Datele personale ale candidaților respinși vor fi sterse dupa o perioadă de 3 ani, cu exceptia situatilor in care anumite proceduri judiciare vor reclama pastrarea datelor pe o durata mai mare.

 

 

 

 

 

Daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens, datele vor fi putea fi utilizate pana la retragerea consimtamantului dvs., dar fara a depasi o durata de 5 ani.

Abonat la newsletter

Primi de la ATSI (de regula pe e-mail) mesaje privind evenimentele / proiectele / actiunile derulate de Asociatie in cadrul activitatii acesteia

Furnizarea acestor date este voluntara.

 

 

Consimtamantului dvs. manifestat expres, în scris, electronic sau oral

Interesului legitim al ATSI de a va comunica informatii privind activitatile sociale la care ati luat parte in trecut (de ex., cu privire la impactul sau rezultatele acestora) sau similare cu acestea

Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul sau de a va opune acestor prelucrari prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul e-mailurilor sau prin transmiterea unei cereri catre ATSI utilizand datele de contact de la pct. 1 de mai sus. Aceste actiuni nu vor avea consecinte asupra dvs.

Pe durata in care avem consimtamantul dvs., respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie.

Retragerea consimtamantului sau opozitia fata de aceste prelucrari produc efecte pentru viitor si nu echivaleaza in mod automat cu stergerea datelor (pentru care este necesara o cerere distincta), insa va determina incetarea transmiterii de astfel de mesaje catre dvs.

O persoana fizica ce formuleaza cereri de exercitare a drepturilor in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal (detaliate in sectiunea finala a documentului)

Solutionar cererile in conformitate cu legislatia aplicabila prelucrarii datelor cu caracter personal

Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara solutionarii cererii dvs., fie o obligatie legala, iar lipsa furnizarii acestora poate conduce la imposibilitatea solutionarii cererii dvs. conform legii.

 

Obligatiei legale ce revine ATSI in calitate de operator de date 4 ani de la data receptionarii unor astfel de cereri din partea dvs., cu exceptia situatilor in care anumite proceduri judiciare vor reclama pastrarea datelor pe o durata mai mare.

 

 

 1. CĂTRE CINE POT FI DEZVALUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal prelucrate de ATSI în scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii și colaboratorii ATSI, atât cei care acționează în calitate de împuterniciți ai Asociației, cât și cei care acționează în calitate de operatori, din domenii precum: agenții de PR, agenții de marketing, sponsori, companii în domeniul fotografiei și videografiei, operatori de telefonie mobilă, firme de curierat.
 • publicului în cazul imaginilor realizate în cadrul evenimentelor / proiectelor/ acțiunilor derulate de ATSI, în scopurile descrise mai sus (inclusiv pe site sau prin intermediul rețelelor de socializare – cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • consultant externi care sprijină ATSI în derularea activității cu respectarea prevederilor legale (cum ar fi avocați, consilieri juridici, notari);
 • autorităților și instituțiilor publice la solicitarea acestora sau când există un alt temei, cum ar fi o obligație legală sau interesul legitim al Asociației.

 

 

 

 

 1. TRANSFERUL DATELOR

ATSI nu va transfera datele dvs.cu caracter personal în state din afara Spațiului Economic European.

In măsura în care se vor realiza astfel de transferuri, Asociația se va asigura că implementează garanțiile adecvat de transfer și vă va informa în mod corespunzător cu privire la statele de transfer și de faptul că aveți oricând posibilitatea de a solicita informații sau copii după garanțiile de transfer adoptate.

 1. DE CE DREPTURI BENEFICIAȚI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

In condițiile din legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, în special potrivit RGPD, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ furnizarea de informații privind detaliile prelucrării (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil și perioada de stocare preconizată sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care vă privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile stabilite de lege – cum ar fi, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate/prelucrate; vă retrageți consimțământul în baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine operatorului) și cu respectarea celorlalte condiții;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: (i) se contestă exactitatea datelor de către persoana vizată; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, însă persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui drept în instanță; (iv) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate, în cazul opoziției acesteia;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului în format structurat utilizat în mod corect și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către alt operator atunci când prelucrarea se realizează în temeiul consimțământului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate în temeiul interesului legitim. Atunci când prelucrarea datelor se face în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment;
 • dreptul de retragere a consimțământului atunci când prelucrarea se întemeiază pe acesta, iar retragere va produce efecte pentru viitor fără a afecta legalitatea prelucrărilor derulate anterior retragerii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, cu excepția cazurilor în care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislației aplicabile. Atunci când asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveți dreptul de a obține informații privind logica utilizată, care sunt consecințele asupra dvs. și importanța acestora, precum și dreptul de a contesta sau de a obține în alt mod intervenție umană
 • dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu ANSPDCP) sau în fața instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informații cu privire la modul în care ATSI prelucrează datele cu caracter personal, ne puteți contacta la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat în str. Suvenir, nr. 9, sector 2, București.