ACUM – Alegem Cariere și Urmăm Meserii

Proiectul cu titlul „ACUM – Alegem Cariere și Urmăm Meserii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, face parte din Axa Prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, contract: POCU/991/1/3/154318.

 

Scopul proiectului este creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Centru prin derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 de persoane și derularea următoarelor cursuri de formare:

Montator rigips – 40 persoane

Lucrător comercial – 40 persoane

Lucrător în structuri pentru construcții – 40 persoane

Gestiunea deșeurilor – 80 persoane

Frizer – 40 persoane

Competențe antreprenoriale – 70 persoane

Competențe digitale nivel de bază – 70 persoane

Grupul țintă este format din persoanele care vor participa la cursurile de formare profesională. Grupul țintă va fi identificat și selectat din cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Mureș, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita) și trebuie să fie compus din persoane înregistrate și profitale de către Serviciul Public de Ocupare.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. – Dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor grupului țintă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vor fi organizate cursuri de formare din domeniile: construcții, servicii comerciale, gestiunea deșeurilor, frizer. Din totalul de 240 persoane, minim 192 persoane vor primi certificarea finală.

OS2. – Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în rândul membrilor grupului țintă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vor fi organizate cursurile de formare în domeniul antreprenoriatului și competențe digitale nivel de bază. Din totalul de 140 persoane, minim 112 persoane vor primi certificarea finală.

OS3. – Integrarea pe piața muncii a 380 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piața muncii pe o durată de 24 luni. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, va fi organizat un program de mediere pe piața muncii la care va participa întregul grup tintă. În cadrul sesiunilor, experții responsabili vor identifica angajatori care sunt interesați de angajarea de personal și vor prezenta pozițiile deschise participanților (în funcție de profilul socio-profesional al acestora), în scopul ocupării acestora.

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Competitivitatea pe piața muncii este direct determinată de nivelul de educație și calitatea pregătirii educaționale a resursei umane. Obiectivul general al proiectului va genera pe termen mediu și lung efecte pozitive în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman și creșterea adaptabilității angajaților pe piața muncii prin asigurarea concordanței dintre formarea profesională și cerințele locului de muncă și generarea de noi oportunități pentru angajați de a se integra cu succes pe o piață a muncii modernă.

Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice este justificată prin prisma activităților derulate prin proiect, care au ca scop: creșterea ocupării: prin activitățile de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane (care vor duce la angajarea persoanelor din grupul țintă).

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POCU (dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sanatate), astfel:

  • Creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate
  • Stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, prin: derularea programului de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane.

Comunicatul de presă îl găsiți integral aici.

PARTENER

Proiect realizat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Organizațională.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Urmărește-ne!